life begins where the comfort zone ends

Ik zie een kind. Facebook ziet porno. Ik doe aangifte.

Ik heb vandaag bij de hoofdofficier van justitie in het arrondissement Amsterdam aangifte gedaan tegen Facebook Benelux. Ik heb het OM gevraagd een onderzoek in te stellen naar het fotobeleid van Facebook en zo nodig strafvervolging tegen het bedrijf in te stellen. Het is naar alle waarschijnlijkheid de eerste keer dat dit in een dergelijke zaak in Nederland gebeurt.

Jong meisje met wat zojuist geraapte maripanoten. Isabo. 2011 Uit: ‘Au!’

De afgelopen maanden heeft Facebook drie keer een foto van mijn account verwijderd; mijn account werd tot twee keer toe geblokkeerd. In alle gevallen ging het om beelden waarop (ook) vrouwen en/of meisjes met ontbloot bovenlijf stonden. Na publicatie van de foto hiernaast werd mijn account een week geblokkeerd.

Het door Facebook gehanteerde beleid is volgens mij strijdig met (onder meer) de Nederlandse Grondwet, en wel met het discriminatieverbod (artikel 1) en het recht op vrije meningsuiting (artikel 7).

Facebook discrimineert vrouwen in het algemeen door foto's waarop borsten (of zelfs maar het bovenlijf van een jong meisje) te zien zijn te verwijderen met als argument dat deze beelden 'naaktheid' en/of 'sexuele activiteit' tonen. Facebook discrimineert vrouwen van de Namibische Himba-stam in het bijzonder, doordat deze vrouwen traditioneel altijd met ontbloot bovenlijf lopen, zodat het beleid van Facebook de facto betekent dat (afbeeldingen van) deze vrouwen de gebruikers van Facebook niet kunnen bereiken. Facebook seksualiseert jonge kinderen door foto's van ze te verwijderen met een beroep op ‘aanstootgevende inhoud’ en ‘naaktheid en pornografie’. En Facebook dwingt mij een onrechtmatige inperking van het recht op vrije meningsuiting te dulden onder bedreiging van steeds zwaardere sancties.

Ik licht in de aangifte ook toe hoe een platform als Facebook de rest van de wereld langzaam maar zeker dwingt in een Amerikaans en puriteinse blik op de wereld om ons heen, ook al is dit benauwde keurslijf uitdrukkelijk strijdig met wat Facebook en diens oprichter en CEO Mark Zuckerberg hierover zelf altijd hebben verklaard. Zuckerberg zelf schreef bijvoorbeeld kort na de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 nog dat Facebook 'nooit een land of een groep mensen laat dicteren wat mensen over de gehele wereld met elkaar kunnen delen'.

De hele aangifte staat hier in PDF.

Heslenfeld-Facebook 2.PNG